Silbato

Silbato de cerámica parcialmente fracturado.